මෙම සේවාව සමග ගොඩක් මිතුරියන් මිතුරන් සම්බන්ද වී සිටින නිසා ඔබට කැමති ප්‍රදේශයකින් කැමති වයසකින් කෙනෙක් සොයාගන්න පුළුවන්.

පහත ආකාරයට ලියාපදිංචි වෙන්න

ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පහල තියෙන රතුපාට Click Here බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ phone එකට ලැබෙන SMS එක Send කිරීම පමණයි

රතුපාට Click Here බටන් එක වැඩ නැති අය පහත විදිහට SMS එකක් එවන්න 

ඔබ මොබිටෙල් නම් පමණක් REG SUDU ලෙස සදහන් කර 77011 SMS එකක් එවන්න
bb

ඔබ තෝරාගන්න කෙනත් සමග SMS Chat කරන්නත් පුළුවන්

මෙම සේවාව Dialog, HutchAirtel පාරිබෝගිකයන්ට පමණයි

දවසට Rs.5 සහ බදු පමණයි.අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැත